Previous |  Up |  Next

Úvod do integrálního počtu

Series No.: 12 (Kruh)
Creator: Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Publisher: Jednota československých matematiků a fyziků
Place: Praha, 1938

MSC: 26-01, 26A06

Partner of
EuDML logo