Previous |  Up |  Next

Počet differenciální

Část analytická

Creator: Petr, Karel
Language: Czech
Issued by: Jednota československých mathematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých mathematiků a fysiků
Place: Praha, 1923
Printer: Knihtiskárna B. Stýblo v Praze

MSC: 26-01, 26A06

Partner of
EuDML logo