Previous |  Up |  Next

Úvod do počtu diferenciálního

Series No.: 4 (Kruh)
Creator: Kössler, Miloš
Language: Czech
Publisher: Jednota československých matematiků a fyziků
Place: Praha, 1926

MSC: 26-01, 26A06

Partner of
EuDML logo