Previous |  Up |  Next

Úvod do elementární teorie číselné

Series No.: 7 (Kruh)
Creator: Rychlík, Karel
Language: Czech
Issued by: Jednota čs. matematiků a fysiků
Publisher: Jednota čs. matematiků a fysiků
Place: Praha, 1931
Printer: Jednota čs. matematiků a fysiků

MSC: 11-01, 11A07, 11D04

Partner of
EuDML logo