Previous |  Up |  Next

Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského

Series No.: 43 (Kruh)
Creator: Pavlíček, Jan Baptista
Contributor: Čech, Eduard (other)
Language: Czech
Issued by: Přírodovědecké nakladatelství
Publisher: Přírodovědecké nakladatelství
Place: Praha, 1953
Printer: Pražské tiskárny n.p.
MR0085545 | Zbl 0068.14301
MSC: 53-01, 53A35

Book: pdficon PDF (26.12 MB)

Table of Contents

Partner of
EuDML logo