Previous |  Up |  Next

Slovní rovnice o jedné neznámé

Series No.: 1 (Brána k vědění)
Creator: Šoler, Kliment
Language: Czech
Publisher: Jednota československých matematiků a fyziků
Place: Praha, 1949
Printer: Knihtiskárna Prometheus

MSC: 97D99

More info...

Partner of
EuDML logo