Previous |  Up |  Next

Neurčité rovnice

Series No.: 3 (Brána k vědění)
Creator: Vyšín, Jan
Language: Czech
Publisher: Jednota československých matematiků a fyziků
Place: Praha, 1949
Printer: Knihtisk. Prometheus

MSC: 97D99, 97F60, 97h30

More info...

Partner of
EuDML logo