Previous |  Up |  Next

Počítání s neúplnými čísly

Series No.: 52 (Cesta k vědění)
Creator: Hruša, Karel
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1949
Printer: Knihtiskárna Prometheus v nár. správě, Praha VIII

MSC: 65-01

Partner of
EuDML logo