Cesta k vědění

Description

Edice Cesta k vědění, kterou na popud svých členů založila Jednota českých matematiků a fyziků v r. 1940, byla určena studentům a absolventům středních škol a dalším zájemcům o matematiku, fyziku a příbuzné obory. Důležitou roli v samostatném vzdělávání sehrála v letech 1940 až 1945, kdy byly české vysoké školy uzavřeny. V DML-CZ jsou prezentovány pouze svazky s matematickou tematikou.

The series "Cesta k vědění" (Path to Knowledge) was founded by the Union of Czech Mathematicians and Physicists on the impuls of its members in the year 1940. It was meant for high school students and graduates and other people interested in mathematics, physics and related fields. It played an important role for individual education particularly in the period 1940-1945, when the Czech universities were closed by the Nazis. The DML-CZ presents only volumes with mathematical subjects.

Archive:

 1. O rovnicích (1940)
 2. O metodách rovinných konstrukcí (1940)
 3. Imaginární elementy v geometrii (1941)
 4. Spojnicové nomogramy (1941)
 5. O souřadnicích v rovině (1942)
 6. Jak se studují útvary v prostoru? I. část (1942)
 7. Co je a nač je vyšší matematika? (1942)
 8. Aritmetické hry a zábavy (1942)
 9. Jak vytváří statistika obrazy světa a života. I. díl (1942)
 10. Jak se studují geometrické útvary v prostoru. II. část (1942)
 11. Vektory a tensory (1944)
 12. Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl (1944)
 13. Různé způsoby zobrazování v deskriptivní geometrii (1944)
 14. Numerické řešení rovnic (1945)
 15. Praktická geometrie. Část první (1945)
 16. Jaká je logická výstavba matematiky? (1946)
 17. O mnohoúhelnících a mnohostěnech (1947)
 18. Úvod do filosofie matematiky (1947)
 19. Zborcené plochy (1947)
 20. Geometrické hry a zábavy (1949)
 21. O nekonečných řadách (1948)
 22. O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů (1948)
 23. Nekonečno v matematice (1949)
 24. Praktická geometrie. Část druhá (1949)
 25. Počítání s neúplnými čísly (1949)
 26. Počet pravděpodobnosti. První část (1950)
 27. Determinanty a matice v theorii a praxi. Část první (1950)
 28. Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá (1950)
 29. Počet pravděpodobnosti. Druhá část (1950)
 30. Plochy stavebně-inženýrské praxe (1950)
 31. Kubické a bikvadratické problémy (1951)
 32. Deset kapitol z diferenciálního a integrálního počtu (1952)
 33. O grupách a svazech (1952)
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo