Previous |  Up |  Next

Historický vývoj geometrických transformací

Series No.: 58 (Dějiny matematiky)
Creator: Trkovská, Dana
Language: Czech
Issued by: Matfyzpress, Vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Publisher: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Place: Praha, 2015
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-289-4

MSC: 01-02, 51N25

More info...

Partner of
EuDML logo