Previous |  Up |  Next

Matematika ve staré Indii

Series No.: 59
Creator: Sýkorová, Irena
Language: Czech, English
Publisher: Matfyzpress, Vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Place: Praha, 2016
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-305-1

MSC: 01-02, 01A32

More info...

Partner of
EuDML logo