Previous |  Up |  Next

Stavba Lobačevského planimetrie

Series No.: 24 (Škola mladých matematiků)
Creator: Gatial, Ján; Hejný, Milan
Language: Slovak
Issued by: ÚV Matematické olympiády
Publisher: Mladá fronta
Place: Praha, 1969

MSC: 97G99

Partner of
EuDML logo