Previous |  Up |  Next

Dirichletov princíp

Series No.: 25 (Škola mladých matematiků)
Creator: Bukovský, Lev; Kluvánek, Igor
Language: Slovak
Issued by: ÚV Matematické olympiády
Publisher: Mladá fronta
Place: Praha, 1969

MSC: 97E30

Partner of
EuDML logo