Previous |  Up |  Next

Tibor Neubrunn (1929 – 1990)

Series No.: 61
Creator: Dvurečenskij, Anatolij; Holá, Ľubica; Janková, Katarína; Riečan, Beloslav
Language: Slovak
Issued by: MatfyzPress, Nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Place: Praha, 2016
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-313-6

MSC: 01A70, 03G12, 28Axx, 54Cxx

More info...

Partner of
EuDML logo