Previous |  Up |  Next

Goniometrické funkce v elementární matematice

Series No.: 60 (Dějiny matematiky)
Creator: Smýkalová, Radka
Language: Czech
Issued by: Akademické nakladatelství CERM
Place: Brno, 2016

MSC: 01Axx, 26A09, 33B10

More info...

Partner of
EuDML logo