Previous |  Up |  Next

Josef Úlehla (1852–1933)

Series No.: 62
Creator: Vízek, Lukáš
Language: Czech
Issued by: Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
Publisher: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Place: Hradec Králové, 2018
Printer: Optys, spol. s r. o.
ISBN: 978-80-7435-694-0

MSC: 01A55, 01A60, 01A70, 97-03, 97A30

More info...

Partner of
EuDML logo