Previous |  Up |  Next

O pomyslných kořenech rovnice $\varGamma(z)=a$

Article:

 
Partner of
EuDML logo