Previous |  Up |  Next

O stanovení kanonických tvarů binárních forem

Article:

 
Partner of
EuDML logo