Previous |  Up |  Next

Stanovení mnohonásobného integrálu, jenž vyjadřuje polydimensionální obsah oboru o n rozměrech omezeného danými n + 1 útvary prvního stupně, a některých integrálů obecnějších

Article:

 
Partner of
EuDML logo