Previous |  Up |  Next

O novém zobecnění řady Taylorovy a Lagrangeovy

Article:

 
Partner of
EuDML logo