Previous |  Up |  Next

Zjednodušení Lejeune-Dirichletova postupu při odvození vzorců pro počet tříd kvadratických forem záporného diskriminantu

Article:

 
Partner of
EuDML logo