Previous |  Up |  Next

Poznámky o soustavě paraboloidů, procházejících dvěma danými mimoběžkami a o útvarech s nimi souvislých. [I.]

Article:

 
Partner of
EuDML logo