Previous |  Up |  Next

Počtářské odvození základního vzorce pro lineárnou transformaci elliptické transcendenty $\theta_1(u|\tau)$

Article:

 
Partner of
EuDML logo