Previous |  Up |  Next
Title: Sedmdesátiny profesora Jana Maříka (Czech)
Author: Netuka, Ivan
Author: Veselý, Jiří
Language: Czech
Info:
Pages: 125-126
.
Category: math
.
MSC: 01A70
idMR: MR1090864
.
Date available: 2021-02-12T13:19:29Z
Last updated: 2021-02-16
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/502165
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/139673
.
Partner of
EuDML logo