Previous |  Up |  Next

Article

Title: Teorie Dürerovy soustavy a některých mechanických konstrukcí perspektiv a rovnoběžných projekcí (Czech)
Title: Theory of Dürer system and of some mechanical constructions of perpectives and parallel projections (English)
Title: Theorie des Dürerschen Systems und einiger mechanischen Perspektiv- sowie Parallelprojektionen (German)
Author: Havelka, František
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 3
Issue: 1
Year: 1962
Pages: 5-149
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 51N05
idZBL: Zbl 0238.50010
.
Date available: 2009-01-29T14:55:18Z
Last updated: 2015-03-16
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119788
.
Reference: [1] Kazimierz Bartel: Perspektywa malarska.Warszawa 1955.
Reference: [2] N. F. Četveruchin: Metody načertatělnoj geometrii i jejo priloženija.Sborník statěj, Moskva 1955.
Reference: [3] Albrecht Dürer: VNderweysung der messung ....Nürnberg 1525.
Reference: [4] Wallher Dyck: Katalog mathematischer und mathematisch-physikalischer Modelle, Apparate und Instrumente.München 1892.
Reference: [5] : .Festscherift der königlichen techn. Hochschule zu Berlin, Berlin 1884.
Reference: [6] C. De La Fresnay: Les Faisceaux à projeter, La construction moderne.Paris 1909.
Reference: [7] František Havelka: Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické konstrukce perspektiv.Acta universitatis Palacianae Olomucensis 1961.
Reference: [8] Vincenc Jarolímek: Základové geometrie polohy v rovině i v prostoru.Praha 1908 (Česká Matice technická, 1. sv.)
Reference: [9] František Kadeřávek: Perspektiva.Praha 1922.
Reference: [10] F. Kadeřávek J. Klíma J. Kounovský: Deskriptivní geometrie.Praha 1929.
Reference: [11] Josef Kochman: Technické kreslení.SNTL, Praha 1956.
Reference: [12] J. H. Lambert: Freye Perspektive oder Anweising....Zurich 1759.
Reference: [12a] J. H. Lambert: Anlage zur Perspektive.Zurich 1752.
Reference: [13] Le Colonel A. Laussedat: Recherches sur les instruments, les méthodes et le dessin topographique.Gauthier-Villard, Paris 1898 (1. díl), 1903 (2. díl).
Reference: [14] Emil Müller: Vorlesungen über darstellende Geometrie.Franz Deuticke, Leipzig u. Wien 1923.
Reference: [15] J. J. Pillet: Traité de perspective linéaire.Paris 1901.
Reference: [16] Boh. Růžička: Zopakujme si technické kreslení.Technický výběr sv. 24, Praha 1960.
Reference: [17] Artur Salner: Prostorové zobrazování ve strojnictví.Praha 1954.
Reference: [18] Georg Scheffers: Lehrbuch der darstellenden Geometrie.J. Springer, Berlin 1920.
Reference: [19] Alois Urban: Deskriptivní geometrie.Praha 1955.
Reference: [20] Jan Vojtěch: Projektivní geometrie.nákl. JČMF, Praha 1932.
Reference: [21] A. O. Volberg: Deskriptivní geometrie.nákl. Českoslov. akademie věd, Praha 1953.
Reference: [22] : .Jahresbericht der deutschen Mathematikervereiningung, roč. 31 (1922)
Reference: [23] : .Journal für reine und angewandte Mathematik, roč. 95 (1883).
Reference: [24] : .Sitzungsberichte, Akademie der Wissenschaften in Wien, Oddíl IIa, roč. 127 (1918), 1. sešit, str. 699. Oddíl IIa, roč. 131 (1922), 1. sešit, str. 321.
Reference: [25] : .Technische Blätter, roč. 51 (1919).
Reference: [26] : .Zeitschrift für Instrumentenkunde - vychází v Berlíně od r. 1881.
Reference: [27] W. Meyer Zur Capellen: Mathematische Instrumente.Alademische Verlagsgesellschaft Leipzig 1941. Zbl 0026.13305, MR 0022105
Reference: [28] G. B. Vale G. L. Ušakov: Mechanizmy dla čerčenija i preobrazovanija projekcii.Charkov 1960.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_03-1962-1_1.pdf 21.47Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo