Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Matossi F., Gutjahr H.: Phys. Stat. Sol., 3 (1963), 167.
[2] Henish H. K.: Electroluminescence. Překlad, Izd. Mir, Moskva, 1964.
[3] Kupka Z.: Mechanismy elektroluminiscence ZnS. Písemná rigorosní práce, přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, 1967.
[4] Dvořák L.: Luminiscenční centra ZnS. Písemná rigorosní práce, přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, 1967.
[5] Kubátová J.: Nehomogenní elektroluminiscence monokrystalů ZnS-Cu. Kandidátská práce, ČSAV, Praha, 1965.
[6] Waymouth J. F., Bitter F.: Phys. Rev., 95 (1954), 941. DOI 10.1103/PhysRev.95.941
[7] Verešagin I. K.: Opt. i Spektr., 20 (1966), 6, 1.066.
[8] Gobrecht H., Nelkowski H., Schlegelmilch R.: Leuchtwellen bei mikroskopischer Beobachtung der EL von Zns-Cu. Al. Materiály Int. Conf. on Lum., Budapešť, 1966, Preprints D 10, 174 a 179.
[9] Bonč-Bruevič A. M. a kol.: Opt. i Spektr., 11 (1961), 1, 87.
[10] Verešagin I. K.: Acta Phys. Pol., 26 (1964), 3-5, 849.
[11] Verešagin I. K.: Izv. AN SSSR, fyz., 30 (1966), 99.
[12] Verešagin I. K., Kosjačenko S. A.: Opt. i Spektr., 17 (1964), 3.
[13] Schanda J.: Acta Phys. Pol., 26 (1964), 3-4, 785.
[14] Ostazsewicz E.: Acta Phys. Pol., 27 (1965), 2, 293.
[15] Oranovskij V. E., Chmelinin B. A.: Opt. i Spektr., 7 (1959), 42.
[16] Fischer A. G.: J. Electrochem. Soc., 110 (1963), 733. Zbl 0175.15801
[17] Bočkov I. V. a kol.: Izv. AN SSSR, fyz., 30 (1966), 4, 628. Zbl 0146.32504
Partner of
EuDML logo