Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Gorelik G. S.: Kolebanija i volny. II. vyd., Fizmatgiz Moskva 1959.
[2] Chajkin S. E.: Nezatuchajuščije kolebanija. Gosenergoizdat Moskva 1953; čes. překlad SNTL Praha 1955.
[3] Lepil O.: Harmonické děje v učivu střední školy. FVŠ, 3, 1964, s. 102.
[4] Bindseil W.: Die Kopplungsvorgänge beim Röhrengenerator. Praxis. d. Naturwiss., 12, 1963, s. 59.
[5] Stenzel F.: Zur Meissner - Schaltung. Praxis. d. Naturwiss., 12, 1963, s. 297,
[6] Zita K.: Beitrag zum Problem der Kopplungsvorgänge beim Meissner-Oszilator. Praxis d. Naturwiss., 13, 1964, s. 116.
[7] Lepil O., Vystavěl B.: Metodika pokusů z elektroniky. SPN Praha 1965.
[8] Lepil O.: Demonstrace tlumených kmitů. FVŠ, 4, 1965, s. 112.
Partner of
EuDML logo