Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Ružička E.: Chem. listy 48, 45 (1954).
[2] Ružička E.: Collect. Czechoslov. Chem. Communic. 23, 139 (1958). DOI 10.1135/cccc19580139
[3] Ružička E.: Collect. Czechoslov. Chem. Communic. 24, 2062 (1959).
[4] Ružička E.: Z. anal. Chem. 168, 414 (1959).
[5] Soichiro Musha, Toyokichi Kitagawa: Nippon Kagaku Zaschi 76, 1289 (1955).
[6] Ružička E.: Chem. listy 51, 1814 (1957).
[7] Ružička E.: Collect. Czechoslov. Chem. Communic. 29, 2244 (1964). DOI 10.1135/cccc19642244
[8] Holness H., Cornish G.: Analyst 67, 221 (1942). DOI 10.1039/an9426700221
[9] Ružička E.: Z. anal. Chem. 228, 423 (1967).
[10] Ružička E.: Microchem. Acta 1967, 277.
[11] Letort M.: C. R. Acad. Sci., Paris 194, 711 (1932).
[12] Cohen B., Preissler P. W.: Public Health Reports, supl. No 92, Washington 1931.
[13] Eggers H., Dieckmann H.: Biochem. Z. 310, 233 (1942).
[14] Stránský Z.: Kandidátská disertační práce, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, 1966.
[15] Stužka V., Stránský Z.: Acta Universitatis Palaekianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Tom 21, 251 (1966).
[16] Hirsch R., Kalckhoff F.: Ber. dtsch. chem. Ges. 23, 2992 (1890). DOI 10.1002/cber.189002302223
[17] Meldola R.: Ber. dtsch. chem. Ges. 12, 2065 (1879).
[18] Thorpe J. F.: J. chem. Soc. 91, 324 (1907).
[19] Fischer O., Hepp E.: Ber. dtsch. chem. Ges. 36, 1807 (1903). DOI 10.1002/cber.19030360279
[20] Stužka V., Bilíková M.: Mh. Chem. 98, 1754 (1967).
[21] Stužka V.: Kandidátská disertační práce, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, 1966
Partner of
EuDML logo