Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kalousek M.: Chem. listy 40, 149 (1946).
[1a] Tockstein A.: Theoretická polarografie. Přírodovědecké nakladatelství Praha, 1952, str. 142.
[2] Butler J. A. V.: Trans. Faraday Soc. 19, 729 (1924). DOI 10.1039/tf9241900729
[3] Erdey-Grúz T., Volmer M.: Z. physik. Chem. 150, 203 (1930).
[4] Frumkin A. N.: Z. physik. Chem. 161A, 121 (1933).
[5] Frumkin A. N., Bagockij V. S., Jofa Z. A., Kabanov B. N.: Kinetika elektrodnych processov. Izd. Mosk. univ., Moskva 1952.
[6] Majranovskij S. G.: Katalitičeskije i kinětičeskije volny v poljarografii. Izd.,,Nauka", Moskva 1966, str. 13 a d.
[7] Tomeš J.: Collection 9, 150 (1937).
[8] Bagockij V. S.: Ž. fiz. chim. 22, 1466 (1948).
[9] Delahay P., Strassner J. E.: J. Am. Chem. Soc. 73, 5218 (1951).
[10] Kalousek M., Tockstein A.: Sborník I. mezinár. polarograf. sjezdu, I. díl. str. 563. Přírodověd. vydavatelství, Praha 1951.
[11] Koutecký J.: Sborník I. mezinár. polarogr. sjezdu, I. díl. str. 826. Přírodověd. vydavatelství, Praha 1951.
[12] Koutecký J.: Collection 18, 183 (1953).
[13] Koutecký J.: Collection 18, 311 (1953).
[14] Koutecký J.: Collection 18, 597 (1953).
[15] Koutecký J.: Nature 174, 233 (1954). DOI 10.1038/174233a0
[16] Koutecký J.: Collection 19, 1045 (1954).
[17] Koutecký J.: Collection 19, 1093 (1954).
[18] Koutecký J.: Collection 19, 857 (1954).
[19] Koutecký J.: Collection 20, 116 (1955).
[20] Koutech) J.: Colloction 21, 656 (1956).
[21] Koutecký J.: Collection 21, 1054 (1956).
[22] Koutecký J.: Collection 22, 160 (1957). Zbl 0079.23006
[23] Koutecký J., Brdička R., Hanuš V.: Collection 18, 611 (1953).
[24] Koutecký J., Koryta J.: Collection 19, 845 (1954).
[25] Čížek J., Koryta J., Koutecký J.: Collection 24, 3844 (1959).
[26] Mejman N.: Ž. fiz. chim. 22, 1454 (1948). Zbl 0036.18301
[27] Bagockij V. S.: Ž. fiz. chim 22, 1466 (1948).
[28] Weber J., Koutecký J.: Collection 20, 980 (1955).
[29] Kern D.: J. Am. Chem. Soc. 75, 2473 (1955). Zbl 0065.23701
[30] Henke K. H., Hans W.: Z. Elektrochem. 59, 676 (1955).
[31] Mecke J.: Z. Elektrochem 66, 601 (1962).
[32] Delahay P.: J. Am. Chem. Soc. 73, 4944 (1951). DOI 10.1021/ja01154a140
[33] Delahay P.: J. Am. Chem. Soc. 74, 3506 (1952). DOI 10.1021/ja01134a015
[34] Delahay P., Adams T. J.: J. Am. Chem. Soc. 74, 1437 (1952). DOI 10.1021/ja01126a023
[35] Delahay P., Strassner J. E.: J. Am. Chem. Soc. 74, 893 (1952).
[37] Brdička R., Koutecký J.: J. Am. Chem. Soc. 76, 907 (1954). DOI 10.1021/ja01632a081
[38] Smutek M.: Collection 20, 247 (1955).
[39] Koutecký J., Koryta J.: Electrochim. Acta 3, 318 (1961).
[40] Brdička R., Hanuš V., Koutecký J.: Progress in polarography. v. 1. N.Y. Intersci. Publ., 1962, p. 146.
[41] Koutecký J., Čížek J.: Collection 21, 836 (1956).
[42] Koutecký J., Čížek J.: Collection 21, 1063 (1956).
[43] Leme V. G.: Acta Physico-chim. URSS 17, 257 (1942); 19, 117 (1944); 19, 133 (1944).
[44] Koutecký J., Levič V. G.: Dokl. Akad. nauk SSSR 117, 441 (1957).
[45] Hanuš V.: Chem. zvesti 8, 702 (1954). Zbl 0057.21003
[46] Čížek J., Koryta J., Koutecký J.: Collection 24, 663 (1959).
[47] Brdička R.: Collection 19, Suppl. II., 41 (1954).
[48] Heyrovský J., Kůta J.: Základy polarografie. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1962, str. 164 a d.
[49] Weber J.: Chem. listy 52, 1249 (1958). Zbl 0087.14401
[50] Kůta J., Smoler I.: Chem. listy 52, 1259 (1958).
[51] Gerischer M.: Z. physik. Chem. 202, 292 (1953).
[52] Stromberg A. G., Ivancova M. K.: Dokl. Akad. nauk SSSR 100, 303 (1955).
[53] Koryta J.: Chem. listy 51, 1544 (1957).
[54] Bjerrum J.: Chem. Revs 46, 381 (1950). DOI 10.1021/cr60144a004
Partner of
EuDML logo