Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Dvořák L.: Luminiscenční centra ZnS. In: Acta UPO, 27 (1968), 235.
[2] Grasser R., Scharmann A.: Zs. für Phys., 189 (1966), 339.
[3] Bancie-Grillot M., Grillot E.: Acta Phys. Pol., 26 (1964), 539.
[4] Huzimura R.: J. : Phys. Soc. Jap., 20 (1965), 1146.
[5] Ostaszewicz E.: Acta Phys. Pol., 27 (1965), 263.
[6] Ostaszewicz E.: Acta Phys. Pol., 27 (1965), 267.
[7] Yabumoto T., Sugimoto H., Muto N.: J. Phys. Soc. Jap., 20 (1965), 2306.
[8] Gurvič A. M., Iljina M. A.: Opt. i spektr., 17 (1964), 893.
[9] Švec A., Mravinac J.: Přehled vývoje a výzkumu luminoforu ve VÚVET. In: Sborník ref. ze semináře o ZnS a CdS, VŠST Liberec, 1964, str. 144.
[10] Dvořák L., Kupka Z., Sodomka L.: Čes. čas. fyz. (v tisku).
[11] Vereščagin I. K.: Izv. AN SSSR, ser. fyz. 30 (1966), 628.
[12] Henish K.: Electroluminescence. Pergamon Press, London 1962.
[13] Kubátová J.: Nehomogenní elektroluminiscence monokrystalů ZnS - Cu. Kand. disertační práce, ČSAV Praha 1965.
[14] Wendel G.: Festkörperphysik. Berlin, Akademie-Verlag 1961, s. 361.
[15] Balász I., Puskás L., Weiszburg J., Schanda J.: Festkörperphysik. Akademie-Verlag Berlin, 1961, s. 317.
[16] Shionoya S., kol.: Studie luminiscenčních center ZnS. ref. Intern. Conf. on Luminescence, New York 1961.
[17] Curie D.: Acta Phys. Pol., 26 (1964), 613.
Partner of
EuDML logo