Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bednařík M.: Programmed Instruction in Physics. - Programmed Learning, April 1967, s. 113-120.
[2] Bednařík M.: Pokus o zařazení programovaného textu do hodin fyziky na SVVŠ. - Fyzika ve škole 6, 1968, č. 7, s. 323-331.
[3] Lindquist E.: Statistická analýza v pedagogickém výzkumu. - KPÚ, Praha 1965.
[4] Bednařík M.: Gravitační pole. Programovaný učební text pro 1. ročník SVVŠ. Olomouc 1967.
[5] Tollingerová D.: Teorie programovaného učení. In: Programované učení. - SPN, Praha 1966.
[6] Meili R.: Lehrbuch der Psychologischen Diagnostik. Bern 1958.
[7] Mittenecker E.: Planung und statistische Auswertung von Experimenten. Wien 1963.
[8] Hampejsová O., Břicháček V.: Statistické metody pro psychology, část I. SPN, Praha 1964.
[9] Janko J.: Statistické tabulky. ČSAV, Praha 1958. MR 0150924
Partner of
EuDML logo