Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kagan V. F.: Osnovanija geometrii. Část 1. Moskva 1949.
[2] Kagan V. F.: Osnovanija geometrii. Část 2. Moskva 1956.
[3] Hlavatý V.: Projektivní geometrie 2. Útvary dvojparametrické. Praha 1945.
[4] Machala F.: O množině středů křivek konstantní křivosti hyperbolické roviny, které procházejí daným bodem a dotýkají se dané přímky. Acta Univ. Pal. Olomucensis, 1968.
Partner of
EuDML logo