Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bělař A.: Teorie relativity. ÚUV UK, Praha, 1971.
[2] Feynman H. O., Leighton R. B., Sanda M.: The Feynman Lectures on Physic. Volume 2, Adison-Wesley, London, 1963.
[3] Fuka J.: Mechanický princip relativity ve vyučování fyzice. Matematika a fyzika ve škole, r. 1 , č. 1.
[4] Fuka J.: Základy speciální teorie relativity na středních školách. Fyzika ve škole, 8, 1969/70, č. 7, s. 389-397.
[5] Fuka J.: Teorie relativity. Zkušební text. VÚOŠ, Praha 1970.
[6] Fuka J.: Úvod do teorie relativity. UP v Olomouci, 1971.
[7] Fuka J., Havelka B.: Základní pojmy teorie relativity. Fyzika ve škole, 3, 1964/65, str. 289-347.
[8] Fuka J., Havelka B.: Dynamika v teorii relativity. Fyzika ve škole, 4, 1965/66, str. 97.
[9] Fuka J., Havelka B.: Fotonová optika a elektronový obal atomu. SPN, Praha 1961.
[10] Fuka J., Havelka B.: Fyzika atomového jádra. SPN Praha, 1966.
[11] Havelka B., Tillich J.: Teorie relativity. SPN Praha, 1964.
[12] Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL, Praha 1966.
[13] Kittel Ch., Knight W. D., Ruderman M. A.: Mechanics. Berkeley Physics Coursc, Volume 1, MCGRAW - Hill Bock Company, New York, 1965.
[14] Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity. Academia, Praha, 1968.
[15] Messel H.: Physics. Senior Science for high School Students, Sydney, 1966.
[16] Orear J.: Popularnaja fizika. Izdatelstvo Mir, Moskva, 1966.
[17] Rekveld J.: Rélativité. l'enseignement actuel de la Physique, Suisse, 1965.
[18] Reznikov L. I.: Otraženija dostiženij nauki v kurse fiziki srednej školy. Izvestija APN, RSFSR, Moskva 1966.
[19] Rumer J. B., Ryvkin M. S.: Teorija otnositelnosti. Učpedgiz, Moskva 1960.
[20] Sokolovsky Ju. I.: Teorie otnositelnosti v elementarnom izloženii. Izd. Nauka, Moskva. 1964.
[21] Ugarov V. A., Jarovskij B. M.: Izloženije specialnoj teorii otnositelnosti v srednej škole. Fizika v škole.
[22] Votruba V.: Základy speciální teorie relativity. Academia, Praha 1969.
[23] Záviška F.: Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační. JČMF, Praha 1925.
[24] Žukov A. L: Vvedenie v teoriju otnositelnosti. M., Fizmetgiz, 1961.
Partner of
EuDML logo