Previous |  Up |  Next

Article

Title: Základní poznatky speciální teorie relativity ve vyučování fyzice na středních školách (Czech)
Title: The elementary knowledge of the special theory of relativity in teaching physics at secondary schools (English)
Author: Fuka, Josef
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 12
Issue: 1
Year: 1972
Pages: 91-111
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:13:37Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119972
.
Reference: [1] Bělař A.: Teorie relativity.ÚUV UK, Praha, 1971.
Reference: [2] Feynman H. O., Leighton R. B., Sanda M.: The Feynman Lectures on Physic.Volume 2, Adison-Wesley, London, 1963.
Reference: [3] Fuka J.: Mechanický princip relativity ve vyučování fyzice.Matematika a fyzika ve škole, r. 1 , č. 1.
Reference: [4] Fuka J.: Základy speciální teorie relativity na středních školách.Fyzika ve škole, 8, 1969/70, č. 7, s. 389-397.
Reference: [5] Fuka J.: Teorie relativity.Zkušební text. VÚOŠ, Praha 1970.
Reference: [6] Fuka J.: Úvod do teorie relativity.UP v Olomouci, 1971.
Reference: [7] Fuka J., Havelka B.: Základní pojmy teorie relativity.Fyzika ve škole, 3, 1964/65, str. 289-347.
Reference: [8] Fuka J., Havelka B.: Dynamika v teorii relativity.Fyzika ve škole, 4, 1965/66, str. 97.
Reference: [9] Fuka J., Havelka B.: Fotonová optika a elektronový obal atomu.SPN, Praha 1961.
Reference: [10] Fuka J., Havelka B.: Fyzika atomového jádra.SPN Praha, 1966.
Reference: [11] Havelka B., Tillich J.: Teorie relativity.SPN Praha, 1964.
Reference: [12] Horák Z., Krupka F.: Fyzika.SNTL, Praha 1966.
Reference: [13] Kittel Ch., Knight W. D., Ruderman M. A.: Mechanics.Berkeley Physics Coursc, Volume 1, MCGRAW - Hill Bock Company, New York, 1965.
Reference: [14] Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity.Academia, Praha, 1968.
Reference: [15] Messel H.: Physics.Senior Science for high School Students, Sydney, 1966.
Reference: [16] Orear J.: Popularnaja fizika.Izdatelstvo Mir, Moskva, 1966.
Reference: [17] Rekveld J.: Rélativité.l'enseignement actuel de la Physique, Suisse, 1965.
Reference: [18] Reznikov L. I.: Otraženija dostiženij nauki v kurse fiziki srednej školy.Izvestija APN, RSFSR, Moskva 1966.
Reference: [19] Rumer J. B., Ryvkin M. S.: Teorija otnositelnosti.Učpedgiz, Moskva 1960.
Reference: [20] Sokolovsky Ju. I.: Teorie otnositelnosti v elementarnom izloženii.Izd. Nauka, Moskva. 1964.
Reference: [21] Ugarov V. A., Jarovskij B. M.: Izloženije specialnoj teorii otnositelnosti v srednej škole.Fizika v škole.
Reference: [22] Votruba V.: Základy speciální teorie relativity.Academia, Praha 1969.
Reference: [23] Záviška F.: Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační.JČMF, Praha 1925.
Reference: [24] Žukov A. L: Vvedenie v teoriju otnositelnosti.M., Fizmetgiz, 1961.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_12-1972-1_12.pdf 3.125Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo