Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Hniličková-Fenclová J.: Rozvoj fyzikální vědy a některé problémy modernizace vyučování a učitelského vzdělání ve fyzice. Učitelské vzdělání, časopis ÚUV UK v Praze č. 4, 1966.
[2] Hniličková-Fenclová J., Chalupová I.: Problémy a tendence vzdělání učitelů fyziky v současném světě. Učitelské vzdělání, časopis ÚUV UK, č. 16, 1969.
[3] Fuka J.: K modernizaci vyučování fyzice v zahraničí. Pokroky matematiky, fvzikv a astronomie 14, 1969, 34-43.
[4] Hniličková-Fenclová J.: Modernizace vyučování fyzice v USA a její důsledky pro vzdělání učitelů. Učitelské vzdělání, časopis ÚÚV UK, č. 15, 1969, 21-28.
[5] Chalupová I.: Modernizace fyziky na sovětské střední škole a její důsledky pro vzdělání učitelů. Učitelské vzdělání, časopis ÚUV UK v Praze č. 15, 1969, 29-40.
[6] Test of the Physical Science Study Committee. Cooperative Test Division, Educational Testing Service, Princeton N. J., 1959, Los Angeles.
[7] Hniličková-Fenclová J.: Příklad fyzikálního testu. Fyzika ve škole, 5, 1968, 69, 84.
[8] Introductory Physical Science, Teacher's Guide. IPS Group, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliífs, New Jersey 1967.
[9] Barisev V. I.: Ispolzovanija testov dlja kontrolja znanija učaščichsa v školách SŠA. Fizika v škole 28, č. 2, 1968, str. 99.
[10] Razumovskij V. G., Gurevič A. E.: Zadanija s vyboročnym otvětom dlja prověrky znaníj učaščichsa. Fizika v škole 30, 1970, č. 3, str. 66.
[11] Zuzajnov A. Z.: Prisposoblénija dlja kontrolja i samokontrolja. Fizika v škole 29, 1969, č. 3, str. 28.
[12] Valenčik V. J.: Ispolzovanije testovovo kontrolja znanij na úrokách astronomii. Fizika v škole 29, 1969, č. 6, str. 56.
[13] Evančik E. J., Samaš S. Ja., Enochovič A. S.: Kontrolnyje písmennyje raboty po kinematike (VIII. klas). Fizika v škole 30, 1970, č. 4, str. 40.
[14] Nuffield Physics, Questions Book II, V. Longmans Penguin Book, London 1967.
[15] Wcislo W.: Graficzne zadania z fizyki. Fizyka w Szkole 16, 1970, č. 2, str. 34.
[16] Gabrielski E.: O technike ukladania i stosowania testón dydaktycznych. Fizyka w Szkole 15, 1959, č. 1, str. 28.
[17] Tokaz D., Miliczewicz J.: Test dydaktyczny dotyezacy maszyn prostých. Fizyka w szkole 15, 1969, č. 3, str. 14.
[18] Wcislo W.: Eksperymentalne zadania w nauezaniu fizyki. Fizyka w szkole, 15, 1969, č. 5, str. 26.
[19] Zielinska E.: Kontrola wyników nauezania fizyki. Fizyka w szkole 16, 1970, č. 3, str. 46.
[20] Kowalski H.: Z badania wyników nauezania fizyki w kl. VII. Fizyka w Szkole 15, 1969, č. 3, str. 40.
[21] Rössler W.: Zur Anwendung statisticher Prüfverfahren durch den Lehrer. Physik in der Schule 8, 1970, 200.
[22] Brechel H.: Über Verfahren zur objektiven und differenzierten Analyse von Schülerleistungen. Physik in der Schule 7, 1969, 484.
[23] Scholz K., Schnak W., Stottul H.: Erfahtungen über die Arbeit mit einem Wiederholungsverfahren. Physik in der Schule 6, 1968, 175.
[24] Arbeitsblatt. Physik in der Schule, 8, 1970, 261.
[25] Hniličková-Fenclová J.: Problém transferu fyzikálních schémat ve výuce fyziky na základní škole. Fyzika ve škole 5, 1966 - 7, 123.
[26] Hniličková-Fenclová J.: Zpracování standardního didaktického testu z fyziky. Pedagogika 18, 1968, 203.
[27] Hniličková-Fenclová J.: Diagnostické metody ve vyučování fyzice. ÚUV UK Praha, 1968.
[28] Hniličková-Fenclová J., Josifko M., Tuček A.: Didaktické testy. Praha 1971.
[29] Řešátko M.: Didaktické testy ve vyučování fyzice. Fyzika ve škole 8, 1970, 480.
[30] Bednařík M., Široká M.: Statistická analýza výsledků písemné kontrolní práce z fyziky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 15, 1970, 180.
[31] Hniličková-Fenclová J.: Výzkum fyzikálních vědomostí uchazečů o učitelské studium fyziky v Československu. ve sborníku Učitelské vzdělání VI, SPN, Praha 1972.
[32] Hniličková-Fenclová J.: Výzkum formalismu ve znalosti fyzikálního zákona. NČSAV, Praha 1970.
Partner of
EuDML logo