Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL Praha 1966.
[2] Votruba V.: Základy speciální teorie relativity. Academia Praha, 1969.
[3] Chaikin S.: Fizičeskije osnovy mechaniki. Moskva 1962.
[4] Landau L., Livšic E.: Mechanika. Moskva 1958.
[5] Feynman R.: The Charakter of Physical Laws. (ruský překlad, Moskva 1968), kap. 3 a 4.
[6] Javorskij B., Pinskij A.: Osnovy fiziki. T. 1, Moskva 1969.
[7] Ovčinnikov N.: Principy sochraněnija. Moskva 1966.
[8] Gelfer Ja.: Zákony sochraněnija. Moskva 1967.
[9] Veslovskij V.: Filosofskoje značenije zakonov sochraněnija. Moskva 1964.
[10] Bauer F., Leineiveber W.: Zur methodischen Neugestaltung der klassischen Mechanik. Physik ín der Schule 1970, 10, 427.
[11] Lisenker G.: Zákony sochraněnija v mechanike. Fizika v škole 1971, 1. 35.
[12] Feinberg G., Goidhafer M.: Zákony sochraněnija v fizike. Voprosy filosofii 1964, 10. 144.
Partner of
EuDML logo