Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Vanovič J.: Fyzika pro vyššie triedy stredných škol. Bratislava, 1941.
[2J Chytilová M., Pavlík B., Šoler K., Vlach B.: Fyzika pre tretiu triedu gymnázií. Bratislava, 1952.
[3] Šoler K., Lehár F., Fuka J.: Fyzika pre desiaty ročník všeobecnovzdelávacích stredných škôl. Praha, 1954.
[4] Šoler K., Dibelka J., Fischer J., Kašpar E.: Fyzika pre deviaty ročník jedenásťročných stredných škôl. Bratislava, 1958.
[5] Vanovič J., Sokol E., Thern L., Vlach B.: Fyzika pre druhý ročník středných všeobecnovzdelávacich škol. Bratislava, 1966.
[6] Lehrbuch der Physik für die erweiterte Oberschule, elftes Schuljahr. Berlin, 1961
[7] Physik, Lehrbuch für die erweiterte Oberschule, Klasse 10. Berlin, 1963.
[8] Peryškin A. V.: Kurs fiziki. Moskva, 1966.
[9] Baturina G. I., Logvinov I. I.: Izučenije terny: „Osnovy kinetičeskoj teoriji gazov". Fizika v škole, 27, 1967, č. 6, s. 23-29.
[10] Bludov M. I.: "Šabaš veďm" i statistika. Fizika v škole, 28, 1968, č. 2, s. 35 -40.
[11] Myšljajev A. M.: Izučenije gazovych zakonov na osnove molekuljarno - kinetičeskoj teoriji. Fizika v škole, 27, 1967, č. 6, s. 29-33.
[12] Rodina N. A.: Izučenije svedenij o molekularnom strojeniji veščestva. Fizika v škole, 28, 1968, č. 3, s. 27-35.
[13] Reznikov L. I.: Izučenije vosnov molekularno - kinetičeskoj teoriji strojenija veščestva v desjatoj klasse. Fizika v škole, 24, 1964, č. 4, s. 41-45.
[14] Reznikov L. I.: Fizičeskije ideje Ejnštejna v prepodavaniji. Fizika v škole, 25, 1965, č. 6, s. 23-28, překlad „Fyzika ve škole", 8, 1960, s, 453-460.
[15] Zvenčik J. E., Baturina G. I.: Ob izučeniji statističeskich zakonomernostej. Fizika v škole, 24, 1964, č. 6, s. 53-59.
[16] Fock E., Weber K.: Lehrbuch der Physik für Gymnasien. Frankfurt am Main - Hamburg, 1965.
[17] Orear J.: Fundamental Physics. New York, 1960; ruský překlad Populjarnaja fizika. Moskva, 1964.
[18] Physics. PSSC. Boston, 1960; ruský překlad Fizika, Moskva, 1965. Zbl 0139.46402
[19J : Physics. The Nuffield Foundation. London, 1967.
[20J Janovič J.: Štatistické prvky vo fyzike plynov na strednej škole. Kandidátska dizertačná práca. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislavě, 1969.
[21] Janovič J.: Kinetická teória látok a jej odraz v učebniciach fyziky pre stredné školy. In.: Univerzitas Comeniana FYZIKA II, zborník Pedagogickej fakulty UK v Bratislavě so sídlom v Trnave, v tlači.
[22] Janovič J.: Plynové zákony. Matematika a fvzika ve škole 1. 1970/71, s. XX-XX.
Partner of
EuDML logo