Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Marková Libuše: Reporáž systému anholonomních subvariet trojrozměrné variety v pětirozměrném ekviafinním prostoru. Matematický časopis 22 (1972), No. 1. MR 0305257
[2] Ивлев Е.Т., Лучинин А.А.: О репераже поверхности $\varPhi_n$ в $P^{n+2}\ (n\geq2)$. Известия высших учебных заведений, мат. Но. 9 64, 1967.
[3] Щербаков Р.Н.: Курс аффинной и проективной дифференциальной геометрии. Томск 1960. Zbl 1004.90500
[4] Kolář I.: Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném projektivním prostoru. Rozpravy ČSAV, 77, 1967. MR 0223993
[5] Svoboda K., Havel V., Kolář I.: La métode du repérage des systémes de sous-variétés. Comm. Math. Univ. Carolinae 5 (1964) str. 183-201. MR 0175050
Partner of
EuDML logo