Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Barvínek E.: O rozložení nulových bodů řešení lin. dif. rovnice y" = q(t) y a jejích derivací. Acta Fac. Nat. Univ. Comenian. V, 8-10. MR 1286720
[2] Borůvka O.: Lineare Differentialtransformationen 2. Ordnung. VEB Berlin 1967.
[3] Лaйmox M.: Coвnaдeниe центральныx дисперсий 1-гo и 2-гo poдa, соответствующих дифф. уров. второго порядка y" = g(x)y. Czech. Math. J., 6, (81) (1956), 365-380.
Partner of
EuDML logo