Previous |  Up |  Next

Article

Title: A specialization of an anholonomial subvarietes system of an $n$-dimensional variety in unimodular $n+2$-dimensional space (English)
Title: Reperáž systému anholonomních subvariet $n$-rozměrné variety v $n+2$-rozměrném ekviafinním prostoru (Czech)
Author: Marková, Libuše
Language: English
Journal: Sborník prací Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. Matematika
ISSN: 0231-6048
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1973
Pages: 47-54
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 53A15
idZBL: Zbl 0294.53003
idMR: MR0358585
.
Date available: 2009-01-29T15:16:19Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120024
.
Reference: [1] Marková Libuše: Reporáž systému anholonomních subvariet trojrozměrné variety v pětirozměrném ekviafinním prostoru.Matematický časopis 22 (1972), No. 1. MR 0305257
Reference: [2] Ивлев Е.Т., Лучинин А.А.: О репераже поверхности $\varPhi_n$ в $P^{n+2}\ (n\geq2)$.Известия высших учебных заведений, мат. Но. 9 64, 1967.
Reference: [3] Щербаков Р.Н.: Курс аффинной и проективной дифференциальной геометрии.Томск 1960. Zbl 1004.90500
Reference: [4] Kolář I.: Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném projektivním prostoru.Rozpravy ČSAV, 77, 1967. MR 0223993
Reference: [5] Svoboda K., Havel V., Kolář I.: La métode du repérage des systémes de sous-variétés.Comm. Math. Univ. Carolinae 5 (1964) str. 183-201. MR 0175050
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_13-1973-1_5.pdf 903.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo