Previous |  Up |  Next

Article

Title: On relations among dispersions of an oscillatory differential equation $y''=q(t)y$ (English)
Title: O vztazích mezi dispersemi oscilační diferenciální rovnice $y''=q(t)y$ (Czech)
Author: Bartušek, Miroslav
Language: English
Journal: Sborník prací Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. Matematika
ISSN: 0231-6048
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1973
Pages: 55-61
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 34A30
MSC: 34C10
idZBL: Zbl 0298.34027
idMR: MR0364750
.
Date available: 2009-01-29T15:16:22Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120025
.
Reference: [1] Barvínek E.: O rozložení nulových bodů řešení lin. dif. rovnice y" = q(t) y a jejích derivací.Acta Fac. Nat. Univ. Comenian. V, 8-10. MR 1286720
Reference: [2] Borůvka O.: Lineare Differentialtransformationen 2. Ordnung.VEB Berlin 1967.
Reference: [3] Лaйmox M.: Coвnaдeниe центральныx дисперсий 1-гo и 2-гo poдa, соответствующих дифф. уров. второго порядка y" = g(x)y.Czech. Math. J., 6, (81) (1956), 365-380.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_13-1973-1_6.pdf 1.085Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo