Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. Beneš: Zvýšení přesnosti při modelování podílu dvou funkcí. EІektrotechnický časopis, 1977, č. 7, str. 481-493.
[2] K. Beneš: Zvýšení přesnosti při modelování podílu malých hodnot u počítačů MEDA 40 TA, MEDA 41 TC a ADT3000. Elеktrotеchnický časopis, (To appеar).
[3] V. V. Stěpanov: Kurs diferenciálních rovnic. Přírodovědecké nakladatelѕtví, Praha, 1950.
Partner of
EuDML logo