Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Borský J. Matyáš: Technika použití elektronických analogových počîtačů. SNTL, Praha 1963.
[2] K. Beneš: Zvýšení přesnosti při modelování podílu dvou funkcí. Elektrotechnický časopis 28, (1977), č. 7, str. 481-493.
[3] J. Šindelář A. Tuzar: Úvod do teorie stability regulovaných soustav. Akademia, Praha 1970.
[4] K. Beneš: Zvýšeni přesnosti při modelování podílu malých hodnot u počítačů MEDA 40 TA, MEDA 41 TC a ADT3000. Elektrotechnický časopis, (To appear).
Partner of
EuDML logo