Previous |  Up |  Next

Article

Title: Programming of differential equations with singularitiens of the type $\frac{0}{0}$ in using the extension to power series (English)
Title: Programování diferenciálních rovnic se singularitami typu $\frac{0}{0}$ použitím rozvoje v mocninnou řadu (Czech)
Author: Beneš, Karel
Language: English
Journal: Sborník prací Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. Matematika
ISSN: 0231-6048
Volume: 21
Issue: 1
Year: 1982
Pages: 119-131
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 34A25
MSC: 65D15
MSC: 65L05
idZBL: Zbl 0521.65059
idMR: MR0702613
.
Date available: 2009-01-29T15:25:38Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120114
.
Reference: [1] K. Beneš: Zvýšení přesnosti při modelování podílu dvou funkcí.EІektrotechnický časopis, 1977, č. 7, str. 481-493.
Reference: [2] K. Beneš: Zvýšení přesnosti při modelování podílu malých hodnot u počítačů MEDA 40 TA, MEDA 41 TC a ADT3000.Elеktrotеchnický časopis, (To appеar).
Reference: [3] V. V. Stěpanov: Kurs diferenciálních rovnic.Přírodovědecké nakladatelѕtví, Praha, 1950.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_21-1982-1_11.pdf 1.544Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo