Previous |  Up |  Next

Article

Title: Increase of accuracy in machine computation of some differential equations having variable coefficients and of some nonlinear differential equations (English)
Title: Zvýšení přesnosti strojového řešení některých diferenciálních rovnic s proměnnými koeficienty a některých nelineárních diferenciálních rovnic (Czech)
Author: Beneš, Karel
Language: English
Journal: Sborník prací Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. Matematika
ISSN: 0231-6048
Volume: 21
Issue: 1
Year: 1982
Pages: 133-147
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 34-04
MSC: 65L05
MSC: 65L99
idZBL: Zbl 0521.65060
idMR: MR0702614
.
Date available: 2009-01-29T15:25:42Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120115
.
Reference: [1] V. Borský J. Matyáš: Technika použití elektronických analogových počîtačů.SNTL, Praha 1963.
Reference: [2] K. Beneš: Zvýšení přesnosti při modelování podílu dvou funkcí.Elektrotechnický časopis 28, (1977), č. 7, str. 481-493.
Reference: [3] J. Šindelář A. Tuzar: Úvod do teorie stability regulovaných soustav.Akademia, Praha 1970.
Reference: [4] K. Beneš: Zvýšeni přesnosti při modelování podílu malých hodnot u počítačů MEDA 40 TA, MEDA 41 TC a ADT3000.Elektrotechnický časopis, (To appear).
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_21-1982-1_12.pdf 1.910Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo