Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 2, 1966 (Kybernetika)

(197)-214 Odvození podmínek pro změnu struktury regulačního obvodu.  Šindelář, Jaroslav
(215)-225 On a method of pseudo-random numbers generation.  Culek, Antonín; Havel, Jan; Přibyl, Václav
(226)-242 The contribution to the theory of isotopic metabolic experiments.  Korál, Václav
(243)-258 Komponující algoritmus a obsah informace.  Fencl, Zdeněk
(259)-263 Statistický odhad sémantické informace.  Drozen, Vladimír; Langer, Stanislav
(264)-273 Relational phrase structure grammar applied to Mohawk constructions.  Bellert, Irena
(274)-281 Kontextbeziehungen zwischen Sätzen in einer generativen Grammatik.  Heidolph, K. E.
282-285 Book Reviews.  
286 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo