Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 1, 1872 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

161-186 Určování nekonečně vzdálených prvků útvarů geometrických.  Weyr, Emil
186-194 Dioptrika se stanoviska vyšší geometrie [III.].  Hervert, Josef
195-197 Poznámka k integrování některých differenciálních rovnic lineárních.  Seydler, August
197-202 O některých integrálech omezených.  Pánek, Augustin
202-203 O základních vzorcích goniometrických.  Pánek, A.
203-206 Nové poučky o determinantech.  Studnička, František Josef
207-214 Úlohy.  Weyr, Ed.; Havlíček, T.
215-216 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo