Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 1, 1872 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

217-238 Les points, les plans, et les droites en coordonnées homogènes. II.  d'Ovidio, M. Enrico
239-246 Začátky mathematické krystallografie [IV.].  Krejčí, Jan
246-251 O rychlosti světla v prvcích lučebných.  Zenger, K. V.
252-253 Poznámka k theorii trochoid.  Studnička, František Josef
253-255 O vzorci vyjadřujícím plochu trojúhelníku pomocí stran jeho.  Studnička, František Josef
256-261 O nepravidelném rozkladu světla.  Janoušek, Josef
[262c] Obrázky.  
 
Partner of
EuDML logo