Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 6, 1877 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

201-211 Počátkové nauky o determinantech. [III.].  Studnička, František Josef
211-218 Z Aragových životopisů. [IV.].  Hromádko, František
218-224 O mathematické a morální nadějí. [III.].  Pánek, Augustin
225-235 O křemenových klínech s osou souběžné broušených. [II.].  Koláček, František
235-245 O trojúhelnících racionálních.  Pánek, Augustin
245-257 Některé vlastnosti pravidelných těles vypuklých.  Hoza, František
257-262 Transformace souřadnic pravoúhelných.  Zahradník, Karel
263-266 O určení sklonu magnetického.  Gruss, Gustav
266-269 Jednoduchý důkaz dvou vět o trojúhelnících, jejichž vrcholy jsou na třech přímkách jediným bodem procházejícich.  Machovec, František
269-273 O troj- a čtyrúhelnících.  Strnad, A.
274-277 Řetězové pravidlo u shod.  Šimerka, Václav
277-278 Příspěvek k mocnění.  Pastorček, J. M.
279-280 O součtu m-tých mocnin čísel řady přirozené.  Pelnář, Matěj
 
Partner of
EuDML logo