Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 9, 1880 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

49-54 O poučce polynomické.  Studnička, František Josef
55-60 O ploše kuželové druhého stupně.  Strnad, A.
60-71 O plochách rozvinutelných. [II.].  Řehořovský, Václav
71-76 Příspěvek k theorii kuželoseček.  Jung, Vilém
77-87 Jaké optické vlastnosti mají saze. [I].  Rosický, V.
87-93 O základných zákonech psychofyzických. [I.].  Kapras, J.
94-96 Úlohy.  
96 Věstník literární.  
[96a] Obrázky.  
 
Partner of
EuDML logo